Vyacheslav Zakorzhevsky

Head of Anti-Malware Team

Vyacheslav kom till Kaspersky Lab år 2007, som virusanalytiker. Han befordrades till Senior Virus Analyst och blev sedan ledande virusanalytiker i enheten Heuristic Detection Group. Där arbetade han med identifiering och borttagning av polymorfa virus, liksom detektering av packade och skyddade objekt.

År 2013 utsågs Vyacheslav till chef för enheten Vulnerability Research Group, med primär fokus på att studera kryphål och utveckla bättre skydd mot dem. År 2014 blev han chef för Kaspersky Labs Anti-Malware Team. I den här rollen ansvarar han för allt som rör detektionskvalitet och falska positiva resultat.

Vyacheslav har en kandidatexamen från Moscow Institute of Fine Chemical Technology och en masterexamen från Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. Han har också en MBA i Global Finance och Banking från Swiss Business School.


Andra medlemmar i arbetslaget