Sergey Lozhkin

Senior Security Researcher, Global Research & Analysis Team

Sergey började arbeta hos Kaspersky Lab år 2012. I sin nuvarande roll forskar han inom följande områden: cyberspionage, statisk och dynamisk analys av skadlig programvara, Undernet-nätverk som t.ex. TOR, social manipulation, säker dataöverföring, anonyma nätverk, cyberbrottslighet i bred bemärkelse och analys av säkerhetsluckor.

Sergey har tidigare arbetat på flera olika firmor som expert på penetrationstester och som virusanalytiker. Han har också utrett cyberbrott åt det ryska inrikesministeriet, efter sin examen från Omsks akademi vid inrikesministeriet.


Andra medlemmar i arbetslaget