<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=5DiPo1IWhd1070" style="display:none" height="1" width="1" alt=""/>

Igor Chekunov

Chief Legal Officer

Igor kom till Kaspersky Lab år 2000 som chefsjurist. Han ansvarar för den juridiska uppsikten över företagets verksamhet. Kaspersky Lab-avdelningar såsom Computer Incidents Investigation, Security och Intellectual Property Control verkar under hans ledarskap.

Igor har en examen från Institute of Economics and Law i Moskva och en doktorsexamen i juridik från Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.

Igor har tidigare arbetat inom inrikesministeriet, ministeriet för industri, olja och energi samt transportministeriet i Ryssland.


Andra medlemmar i arbetslaget