Hoppa till huvudinnehållet

Säkerhetsexperter – Global Research and Analysis Team

Global Research and Analysis Team (GReAT) grundades 2008. Enheten är en central del av Kaspersky som arbetar med att avslöja APT:er (pågående avancerade hot), cyberspionage, skadlig programvara, utpressningsvirus och trender inom underjordisk cyberbrottslighet runt om i världen. I dag består GReAT av över 40 experter som arbetar globalt – i Europa, Ryssland, Nord- och Sydamerika, Asien och Mellanöstern. Våra begåvade säkerhetsexperter har oöverträffad expertis, passion och nyfikenhet inom identifiering och analys av cyberhot. Det gör vårt företag ledande inom forskning och innovation i kampen mot cyberhot.

Igor Kuznetsov

Chef, Globalt forsknings- och analysteam

Igor Kuznetsov

Chef, Globalt forsknings- och analysteam

Igor kom till Kaspersky 2001 som virusanalytiker. 2009 utsågs han till chef för infrastrukturgruppen där han ledde arbetet med att utveckla en infrastruktur för hantering och identifiering av skräppost inom Anti-Spam-avdelningen.

År 2011 övergick Igor till Global Research & Analysis Team på Kaspersky, och tog positionen som expert på skadlig programvara. Hans expertis och insatser ledde till att han utsågs till huvudsäkerhetsforskare 2013 och därefter som chefssäkerhetsforskare. Han innehade denna titel tills han befordrades till positionen som chef för GReAT Ryssland och CIS-enheten 2022.

Med utgångspunkt i sina tidigare prestationer befordrades Igor ytterligare 2023 till posten som direktör, där han nu leder det välkända teamet Global Research & Analysis Team (GReAT). Hans forskning fokuserar på att undersöka kampanjer för skadlig programvara och använda omvänd ingenjörsteknik för att förstå avancerad skadlig programvara. Hans djupa kunskaper och färdigheter har visat sig vara avgörande för att förstå och motverka komplexa cyberhot.

Marco Preuss

Vice chef, Globalt forsknings- och analysteam

Marco Preuss

Vice chef, Globalt forsknings- och analysteam

2022 utsågs Marco till vice chef för Global Research & Analysis Team på företaget. Marco blev befordrad från tjänsten som Europachef för Global Research & Analysis Team på Kaspersky som han hade innehaft sedan mars 2013. Innan Marco blev Europachef var han chef för Kasperskys Global Research & Analysis Team i Tyskland och jobbade som Senior Security Researcher. Marco har arbetat inom nätverk och IT-säkerhet sedan tidigt 00-tal. Han har lång erfarenhet i sin tjänst, han ansvarar för övervakning av hotbilden i Europa samtidigt som han specialiserar sig på hotunderrättelser, forskning om darknet, lösenordssäkerhet, säkerhet och integritet inom IoT. Förutom forskningsrelaterade projekt är Marco regelbundet talare på både slutna och offentliga evenemang, och har nära kontakt med säkerhetspartner.

Marco startade sin karriär hos Kaspersky 2004 som teknisk konsult. I den rollen bistod han med expertis inom system med Linux och Unix. Han har också varit med att leda vår försäljning inom företagssegmentet. Efter den utmaningen tillträdde han som teknisk kontaktperson för OEM-avdelningen, en roll där han stod för supporten för anpassade lösningar. Marco utförde omfattande arbete med företagets team inom produktdesign och utveckling, och kom till forskningsteamet som virusanalytiker 2009.

Vitaly Kamluk

Chef för APAC-enheten, Globalt forsknings- och analysteam

Vitaly Kamluk

Chef för APAC-enheten, Globalt forsknings- och analysteam

Vitaly har arbetat med forskning på Kaspersky sedan 2005. År 2008 befordrades han till Senior Antivirus Expert och 2009 blev han chef för vårt EEMEA-forskningscenter. 2014 lånades han ut till INTERPOL, där han under två år arbetade på Digital Crime Center, och specialiserade sig på omvänd ingenjörskonst på skadlig kod, digital forensik och undersökning av cyberbrott. För närvarande är Vitaly baserad i Singapore och leder ett team av APAC-hotforskare som fokuserar på att undersöka målinriktade attacker. Han är skaparen av Kasperskys första projekt med öppen källkod, ett fjärrverktyg för digital kriminalteknik som kallas Bitscout och är tillgängligt via Github.

Vitaly har hållit föredrag på många internationella säkerhetskonferenser och på många säkerhetsevenemang som har varit endast för inbjudna. Han är utbildare inom analys av skadlig kod, YARA för identifiering av skadlig kod och fjärrverktyg för digital kriminalteknik.

Christian Funk

Chef för DACH-enheten, Globalt forsknings- och analysteam

Christian Funk

Chef för DACH-enheten, Globalt forsknings- och analysteam

Christian Funk har varit chef för Kasperskys Research and Analysis Team i Tyskland sedan 2014. Han kom till företaget 2007 och blev virusanalytiker för Centraleuropa ett år senare.

Hans specialområden är trender inom skadlig kod, mobilhot, teknik för Sakernas internet, sociala nätverk och observation av den svarta marknaden för onlinespel. Hans övriga ansvarsområden omfattar utbildning av anställda och att sammanställa IT-säkerhetsstatistik. Dessutom är han regelbundet huvudtalare på nationella och internationella tekniska mässor och IT-säkerhetsevenemang.

Christian Funk studerade datavetenskap med fokus på informationshantering på Technische Hochschule Ingolstadt.

Dmitry Galov

Chef för Rysslands- och CIS-enheten, Globalt forsknings- och analysteam

Dmitry Galov

Chef för Rysslands- och CIS-enheten, Globalt forsknings- och analysteam

Dmitry Galov agerar som chef för Kasperskys Global Research & Analysis Team (GReAT) Ryssland och CIS-enheten. I denna inflytelserika roll leder han teamet av experter som ansvarar för att undersöka de mest sofistikerade fallen relaterade till APT:er och ekonomiskt motiverade attacker. Dmitry inledde sin resa med Kaspersky i september 2015 som praktikant och började senare på GReAT i augusti 2018 och steg gradvis till att bli senior säkerhetsforskare. Innan han tillträdde sin nuvarande position ledde han forskningsgruppen för kriminalitet och visade upp sina ledaregenskaper.

Dmitry är en expert med en djup förståelse för olika hot. Hans omfattande forskning, som täcker ämnen som icke-Windows-relaterad skadlig programvara, framtida uppkopplad hälsovård, cyberspionagekampanjer och utpressningsprogram, har publicerats på Securelist.com, ett bevis på hans expertis och bidrag.

Dmitry, känd för sin exceptionella förmåga att tala inför publik, representerar Kaspersky ofta vid globala och lokala evenemang, vilket ger en bestående inverkan på publiken. Dessutom deltar han aktivt i skapandet av webbseminarier och videor som fördjupar sig i cybersäkerhetsområdet.

Mohamad Amin Hasbini

Chef för META-enheten, Globalt forsknings- och analysteam

Mohamad Amin Hasbini

Chef för META-enheten, Globalt forsknings- och analysteam

Mohamad Amin Hasbini började på Kaspersky Lab 2013 som Senior Security Researcher i Global Research and Analysis Team (GReAT). Han är nu chef för samma forskningscenter för META-regionen. Amin ansvarar för Kasperskys expertpositionering, forskningsexpansion och kunskapsmognad på fyra regionalkontor. Han har en doktorsexamen inom informationssäkerhet för smarta städer från Brunel University i London.

Innan Amin kom till Kaspersky var han seniorkonsult på Deloitte and Touche Middle East. Innan dess var han chefssäkerhetsingenjör på DataConsult i Lebanon.

Dr. Hasbini arbetade på flera storskaliga projekt inom försvarsinfrastruktur, industri- och konsultverksamhet för myndigheter, banker, tjänsteleverantörer, olje- och gasföretag och andra. Han har även lett säkerhetskurser inom forensik, analys av skadlig kod och etisk hacking.

Amin är specialist på storskaligt cyberförsvar och verktyg och teknik för anti-APT. Han har skrivit ett antal artiklar om avancerade operationer inom skadlig kod och säkerhet för smarta städer, hållit föredrag på över 100 konferenser i hela världen och mottagit flera hedersutmärkelser.

David Emm

Huvudansvarig säkerhetsforskare, Globalt forsknings- och analysteam

David Emm

Huvudansvarig säkerhetsforskare, Globalt forsknings- och analysteam

David Emm arbetar som Principal Security Researcher på Kaspersky Lab, som levererar lösningar inom säkerhet och hothantering.

David kom till Kaspersky 2004. Han ingår i företagets Global Research & Analysis Team (GReAT). Sedan 1990 har han arbetat inom skydd mot skadlig programvara i en rad roller, bland annat som Senior Technology Consultant på Dr Solomon’s Software och som systemtekniker och produktchef på McAfee.

I sin nuvarande befattning föreläser David regelbundet om skadlig programvara och andra IT-säkerhetshot på mässor och evenemang, där han framhäver vad organisationer och konsumenter kan göra för att stärka säkerheten online. Han talar även med media om cybersäkerhet och den föränderliga hotbilden. David har ett starkt intresse för skadlig kod, ID-kapning och den mänskliga faktorn inom säkerhet, och är en kunnig rådgivare inom alla aspekter av onlinesäkerhet.

Kurt Baumgartner

Huvudansvarig säkerhetsforskare, Globalt forsknings- och analysteam

Kurt Baumgartner

Huvudansvarig säkerhetsforskare, Globalt forsknings- och analysteam

Kurt började arbeta på Kaspersky 2010. Han forskar och skriver rapporter om målinriktade angrepp, komplexa intrång och avancerad skadlig kod. Han fokuserar på integritet och krypteringsteknik.

Kurt bidrar till arbetsgrupper och delar sina rön med andra medlemmar av olika onlinegrupper. Han föreläser regelbundet om frågor gällande skadlig kod på internationella konferenser och ger sitt perspektiv till journalister och media om aktuella cybersäkerhetsfrågor.

Kurt har tidigare varit vice VD för Behavioral Threat Research på Symantec – PC Tools ThreatFire. Kurt började på ThreatFire när det var ett uppstartsföretag 2005, och var deras enda forskare och ledde deras forskningsprogram genom två framgångsrika förvärv. Innan sejouren på Symantec hann Kurt med att arbeta som Chief Threat Officer på Novatix och som Threat Analyst på SonicWALL.

Fabio Assolini

Chef för Latinamerikas enhet, Globalt forsknings- och analysteam

Fabio Assolini

Chef för Latinamerikas enhet, Globalt forsknings- och analysteam

Fabio Assolini kom till Kasperskys Global Research and Analysis Team (GReAT) – där branschens främsta analytiker återfinns – i juli 2009. Han fokuserar främst på ett av de mest dynamiska länderna i Latinamerika: Brasilien. Fabio analyserar de virus, cyberattacker, banktrojaner och övriga skadliga program som cyberbrottslingarna i Brasilien och andra latinamerikanska länder tar fram. Han fokuserar särskilt på att forska om och identifiera banktrojaner. I november 2012 befordrades han till Senior Security Researcher.

Sedan 2006 har Fabio också arbetat ideellt som medlem i säkerhetssammanslutningen Linha Defensiva (Defensive Line), en icke-statlig organisation. Han är också medlem i Alliance of Security Analysis Professionals (ASAP), ett nätverk av icke-statliga organisationer, yrkesverksamma och individer som ger slutanvändare support kring säkerhet. Fabio har över fem års erfarenhet av att analysera skadlig programvara. Han har även en universitetsexamen i datavetenskap.

Jornt van der Wiel

Senior säkerhetsforskare, Globalt forsknings- och analysteam

Jornt van der Wiel

Senior säkerhetsforskare, Globalt forsknings- och analysteam

Jornt är lokal säkerhetsexpert för BeNeLux-regionen i Kasperskys Global Research and Analysis Team (GReAT). Under sin tid på företaget har Jornt lett flera olika högprofilerade projekt. Han har till exempel hjälpt den nederländska polisen med fallet Coinvault, vilket ledde till att två skapare av skadlig kod greps. Efter denna framgång var Jornt en drivkraft bakom projektet NoMoreRansom. Tillsammans med olika polismyndigheter identifierade han flera servrar som lagrade kryptografiska nycklar till offer för utpressningsvirus. På så sätt kunde över 35 000 personer få tillbaka sina filer utan att behöva betala brottslingarna, och projektet förhindrade att miljontals dollar hamnade i brottslingarnas fickor.

Jornt talar också på nationella och internationella konferenser, kommenterar regelbundet i media och erbjuder, parallellt med sin forskning inom skadlig kod, utbildning inom omvänd ingenjörskonst för skadlig kod.

Innan Jornt började på Kaspersky 2014 arbetade han som forskare/utvecklare på Security Matters. Där implementerade och utformade han detekteringsmoduler för system för intrångsupptäckt som drivs i miljöer med industriella styrsystem (ICS). Innan dess arbetade Jornt som säkerhetskonsult för Digidentity, där han förbättrade befintliga produkter genom att skapa ny programvara och nya kryptografiska algoritmer. Han har också arbetat som konsult på Rijkswaterstaat Security Operations Center (myndigheten med ansvar för väg- och vattenhantering), där han arbetade aktivt med att skydda ICS-miljöer.

Noushin Shabab

Senior säkerhetsforskare, Globalt forsknings- och analysteam

Noushin Shabab

Senior säkerhetsforskare, Globalt forsknings- och analysteam

Noushin Shabab är cybersäkerhetsforskare och är baserad i Australien. Hon är specialist på omvänd ingenjörskonst och undersökningar av målinriktade angrepp.

Hon började på Kaspersky 2016 som chefssäkerhetsforskare i arbetslaget Global Research and Analysis Team (GReAT). Hennes forskning fokuserar på undersökning av avancerade cyberbrottslingars aktiviteter och målinriktade angrepp med speciellt fokus på lokala hot i den asiatiska Stilla Havsregionen. Innan hon kom till Kaspersky arbetade Noushin som chefsanalytiker inom skadlig kod och utvecklare av säkerhetsprogram, med fokus på rootkit-analys och identifieringsteknik samt undersökningar av APT-angrepp.

Noushin är mycket aktiv i cybersäkerhetskretsar i Australien och Nya Zeeland, där hon regelbundet föreläser på olika säkerhetskonferenser och evenemang och även anordnar tekniska seminarier. Hon är också medlem i Australian Women in Security Network (AWSN), som har som mål att samla, stödja, samarbeta med och inspirera kvinnor i cybersäkerhetsbranschen i Australien. Hon var den första mentorn som anordnade tekniska seminarier och mentorskap i AWSN-kadettutbildningen. Detta initiativ syftar till att överbrygga klyftan mellan universitet och näringsliv genom att samla kvinnliga studenter från olika universitet som är intresserade av att göra karriär inom informationssäkerhet.

Maher Yamout

Senior säkerhetsforskare, Globalt forsknings- och analysteam

Maher Yamout

Senior säkerhetsforskare, Globalt forsknings- och analysteam

Maher Yamout började på Kaspersky 2018 som Senior Security Researcher i Global Research and Analysis Team (GReAT). Maher ansvarar för Kasperskys expertprofilering i Mellanöstern, Turkiet och Afrika. Maher ansvarar även för forskningsutveckling och kunskapssupport på det regionala kontoret i Dubai i Förenade Arabemiraten.

Innan Maher började på Kaspersky var han Specialist Senior Manager på Deloitte & Touche M.E., och innan dess Information Security Officer i den libanesiska regeringen. Maher ledde och deltog i många aktiviteter inom säkerhetsutvärderingar, digital kriminalteknik och incidenthantering för ett stort antal kunder och i flera branscher i Storbritannien, Mellanöstern och Gulfstaterna. Säkerhetsutvärderingarna innefattade bland annat säkerhetstest, intrångstestning, säkerhet för industriella styrsystem, säkerhetstestning för mobil- och webbappar, testning av fysisk säkerhet och mycket annat. Maher deltog även i hantering av många incidenter som phishing, utpressningsangrepp, cyberspionage, APT, POS-angrepp, stölder från onlinebanker, bedrägerier och insiderhot.

Maher är specialist inom cyberhotanalys, incidenthantering och hantering av målinrikade angrepp. Han har examen i datavetenskap och datorer och kommunikation, studerar till en Master-examen i Intelligence Studies och har flera certifieringar från bland annat GIAC och ISC2.

Abdessabour Arous

Huvudansvarig säkerhetsforskare, Globalt forsknings- och analysteam

Abdessabour Arous

Huvudansvarig säkerhetsforskare, Globalt forsknings- och analysteam

Abdessabour Arous är Security Researcher i Global Research and Analysis Team (GReAT). Hans huvudsakliga roll är att spåra och identifiera pågående avancerade hot (APT, Advanced Persistence Threats) inriktade mot Mellanöstern, Turkiet och Afrika. Abdessabour har omfattande erfarenhet inom cybersäkerhet, och har tillbringat mer än 14 år inom allt från analys av skadlig kod, incidenthantering och digital kriminalteknik till cyberunderrättelser och kontraspionage. Abdessabour har en civilingenjörsexamen i Information Systems med flera säkerhetscertifieringar, både offensiva och defensiva.