Våra verksamhetsområden

 

   

Forskning och utveckling

På Kaspersky Lab hjälper vi människor att skydda det viktigaste de har. Forskning och utveckling är centralt för företaget – det är här som alla våra produkter och tjänster utvecklas och förbättras. Det var länge sedan vi tog steget från antivirusprogramvara och vi strävar nu efter att bli den erkända ledaren på den globala marknaden för informationssäkerhet. Här spelar FoU en nyckelroll.

Vi är insatta i den rådande cyberhotbilden i världen och våra experter har stor kunskap och erfarenhet av identifiering och oskadliggörande av alla former av skadliga program. All den expertis vi har samlat på oss under alla år vi har kämpat mot stora IT-hot är vår mest dyrbara tillgång. Expertis, naturlig nyfikenhet och ambitionen att bli bäst – det är detta som skiljer oss från andra. Varje år utvecklar och släpper vi innovativa produkter som skyddar alla, från barn på internet till viktig infrastruktur.

Forskning och utveckling är platsen där innovationer skapas, där nya utmaningar väntar varje dag och där man kan förverkliga sin potential och bidra till att rädda världen från cyberhot.

   

Framtida teknik

Den här avdelningen skapar och utvecklar nästa generationens IT-säkerhetsprodukter. En av dem är lösningen Industrial CyberSecurity. Den är anpassad till komplexa miljöer där vitt skilda tillverkarspecifika system ska samsas. Den är oerhört effektiv och omfattar professionell designkonfiguration av vår säkerhetsteknik och våra säkerhetstjänster. Vi arbetar på att erbjuda heltäckande cybersäkerhet för industrin, från människor till processer och teknik: utbildning, tjänster, teknik.

   

Viktiga affärsenheter

Avdelningarna för strategisk marknadsföring, affärsverksamhet, konsumentverksamhet, små och mycket små företag, regional försäljning, kvalitetskontroll, global teknisk support och säljverksamhet ansvarar för en rad aktiviteter inom försäljning och marknadsföring över hela världen.

   

Affärskommunikation och vd-enheten

Avdelningen för affärskommunikation ansvarar för intern och extern kommunikation, klargör företagets uppdrag för intressenter och media, och kombinerar vision och värderingar. Avdelningen tar fram budskap som levereras till allmänheten och medarbetare, och ger förslag på nya initiativ som hjälper företaget att ligga i framkant på kommunikationsområdet.

Vd-enheten samordnar företagets globala offentliga agenda genom att hantera företagets och vd-enhetens samarbete och kommunikation med nationella och internationella myndigheter. Här ingår samordning av medverkan vid evenemang, program och projekt på myndighetsnivå, och förhandling av kontrakt och strategiska allianser. Samtidigt leder avdelningen arbetet inom den personliga medie- och supportenheten för Eugene Kaspersky – grundare, ordförande och vd för Kaspersky Lab.

   

IT och verksamhetseffektivitet

IT-avdelningen är en viktig partner till företagets kärnverksamhet. Den stöder företagets alla initiativ inom produktutveckling och arbetar med att automatisera affärsprocesserna. IT-avdelningen utvecklar tjänster och system som bidrar till att utvidga verksamheten, och bygger och ger support för infrastrukturen inom IT och FoU. Lab Formula-värderingar, särskilt att leverera i en komplex miljö och fokuserat teamwork, i kombination med insatser för att garantera toppkvalitet och tillförlitlighet ingår i IT-avdelningens dagliga arbete och kultur idag och har gjort det i flera år, sedan IT-visionen infördes.

Avdelningen för verksamhetseffektivitet ansvarar för att analysera och förbättra affärsprocesserna. Den hanterar också företagets projektportfölj och dess integrering i beslutsprocessen.

   

Ekonomi och administration

Ekonomiavdelningen fokuserar på hållbar företagstillväxt. Den förser alla berörda parter med insikter från affärsdata och levererar komplexa lösningar på ekonomiområdet. Avdelningen hanterar bokföring och redovisning, finansiell planering, ekonomistyrning och ekonomisk analys, inköp, skatter, efterlevnad, likvida medel och kontorsadministration i hela världen.

   

Juridik och säkerhet

Avdelningen för juridik och säkerhet stöder verksamheten i alla juridiska och säkerhetsrelaterade frågor: bolagsrätt, immaterialrätt, avtalsrätt, fysisk säkerhet, informationssäkerhet osv.

   

Humankapital

Människor står i centrum för KL:s framgångsrecept – det är en av våra värderingar som också är verklighet på Kaspersky Lab. Varje dag gör vår personal inom humankapital sitt bästa för att anställa de mest begåvade medarbetarna, hjälpa dem att utvecklas och ge dem tillgång till smarta tjänster och utmärkta förmåner. Vi finns här för att hjälpa vårt team att växa och bli mer och mer professionella. Vi samarbetar med avdelningarna för FoU och affärsverksamhet och finns till hands för alla som väljer Kaspersky Lab som nästa steg i karriären.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser. Genom att använda och fortsätta navigera på den här webbplatsen godkänner du detta. Om du vill ha mer information om användning av cookies på den här webbplatsen klickar du på Mer information.

Godkänn och stäng