Life@Kaspersky Lab

   

Varför välja Kaspersky Lab?

För ett tag sedan var vårt mål enkelt: att ge vanliga användare en säker internetupplevelse. Men på sistone har läget förändrats. Den digitala världen har blivit mycket större och mer komplex. Varje dag dyker ett oändligt antal nya och allt mer raffinerade hot upp i den digitala världen. Och då pratar vi inte bara om uttråkade tonåringar som tycker det är kul att läsa dina mejl – dagens cyberbrottslingar har kapacitet att ruinera företag och ödelägga människors liv.

Därför ägnar Kaspersky Lab varje dag åt att skydda den digitala världens försvarslinjer och se till att kaos inte får fäste. Vi bekämpar inte bara virus utan hela organiserade cyberbrottsliga ligor. De flesta har ingen aning om att viktiga strider utkämpas alldeles i närheten av dem varje dag. Att folk är omedvetna om striderna är det bästa tecknet på att vårt arbete fungerar. Alla som kämpar bredvid oss är våra vänner och allierade – sanna försvarare som inte behöver skryta om hur duktiga de är.

I vårt arbete kan vi liknas vid brottsbekämpande agenter och vi är i tjänst dygnet runt, alla dagar om året, över hela världen. Var och en av oss har sin egen unika talang, från virusupptäckt till design av användargränssnitt, men tillsammans utgör vi en enhetlig styrka. Vi är ett globalt företag med vårt huvudsakliga utvecklingskontor i Moskva. Vi har ett enda mål – att försvara den digitala världen och göra den säkrare för alla.

   

Utbildning och utveckling

Utbildning och utveckling på kaspersky lab: vi arbetar för att främja en miljö för utbildning och utveckling där medarbetarna får möjlighet att förverkliga en vision om framtidens cybersäkerhet genom innovativ utbildning, progressiva tankemodeller och systemtänkande på alla områden.

Den drivande kraften på Kaspersky Lab är våra förstklassiga medarbetare som forskar i cyberhot och skapar ledande säkerhetsteknik. Kunskap och expertis är centrala i våra Lab Formula-värderingar. Därför skapar vi en global inlärningsmiljö där vi kan dela och förbättra dessa värderingar.

En medarbetare och dennes chef ställer upp utvecklingsmål genom regelbunden dialog och återkoppling. Sedan kommer den globala enheten för utbildning och utveckling in i bilden. Den skapar en utvecklingsväg med en rad verktyg och valmöjligheter som förbättrar medarbetarens färdigheter och kunskap som krävs för långsiktig framgång.

Vårt globala utbildnings- och utvecklingssystem består av fem huvuddelar:

  • Mjuka kompetenser – EcoSet och personligt anpassade program
  • Hårda kompetenser – Externa teknikkurser
  • Språkinlärning – Program som genomförs ansikte-mot-ansikte/hybrid/online
  • Utbildningsmiljöprojekt – Eggucation, All Teach All, Career Night osv.
  • Kompetenshantering – Utvecklingscenter tillgängliga efter utnämning

Samtidigt är egna utvecklingsinitiativ traditionellt uppskattade på Kaspersky Lab och företaget ger tillgång till alla verktyg som behövs för att tillgodose medarbetarnas behov. Och självklart står medarbetaren och dennes utbildning på jobbet i centrum för hela utvecklingssystemet. Som Aristoteles sa: "Det vi måste lära oss innan vi kan göra dem, det lär vi oss genom att göra dem."